กิจกรรมที่ผ่านมา

การสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา

Feb 01.2017
share
เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 57) ได้มีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

International Conference: Consumer Protection in the Digital Age

Feb 01.2017
share
วีดีโอการประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล "International Conference: Consumer Protection in the Digital Age" ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผูู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ ทรู วิชั่นส์

Feb 01.2017
share
วันนี้ (20 พ.ค. 57) ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

Feb 01.2017
share
วันนี้ (16 พ.ค.57) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ได้มีการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ทีวีดิจิตอล : ผู้บริโภคได้อะไร

Jan 31.2017
share
เมื่อวานนี้ (9 เม.ย. 57) ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน...

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

Jan 31.2017
share
จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล "International Conference: Consumer Protection in the Digital Age" ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
Categories
Contact