กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการศึกษาดูงานด้าน “การรู้เท่าทันสื่อและการคุ้มคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

Apr 10.2018
share

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑

Apr 05.2018
share

จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ

Apr 04.2018
share

กสทช.ร่วมมือ สมาคมคนหูหนวกฯ จัดอบรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)ในการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล”

Jan 11.2018
share

กสทช. จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Jan 11.2018
share

กสทช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ” 36 แห่งทั่วประเทศ

Jan 11.2018
share
Categories
Contact