41. เราควรต้องระวังอะไรเมื่อได้ดู ได้ฟังโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ที่ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สามารถร้องเรียนได้ มีลักษณะดังนี้

  • ข้อความที่เป็นเท็จเกินจริง
  • ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ข้อความที่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
  • ข้อความที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
Categories
Contact