90. ประเทศไทยจะใช้วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลระบบไหน

       ประเทศไทยได้เลือกให้นำระบบของยุโรป หรือ “DVB-T2” มาเป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย (Digital Terrestrial Television : DTTV) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เหตุผลในการเลือกระบบมาตรฐาน DVB-T2 คือ เห็นว่าเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด อีกทั้งมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย และระบบนี้มีการใช้งานราว 38 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่สูงสุดและมีช่องรายการจำนวนมากเพียงพอสำหรับการจัดสรร อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่ทางรับกลุ่มประเทศอาเซียนรับรอง ส่งผลให้ราคาอุปกรณ์ในอนาคตมีแนวโน้มถูกลง

Categories
Contact