93. วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหายไปหรือไม่

       ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล เราก็จะยังคงมีสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ที่เราดู-ฟังอยู่ ให้ติดตามต่อไปอีกหลายปี สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้น คือ มีช่องใหม่ๆ รายการใหม่ๆ ให้เลือกรับชมและรับฟังมากกว่าเดิม โดยเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลแล้ว รายการโทรทัศน์ต่างๆ จะมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผู้ชมสามารถรับชมช่องรายการได้มากกว่าเดิมจาก 6 ช่องในปัจจุบัน เพิ่มได้มากกว่า 50 ช่อง ซึ่งหมายความว่า "ประชาชน" จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับชมรายการทางโทรทัศน์นั่นเอง

Categories
Contact