ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ยื่นหนังสือต่อ กสทช. กรณีสื่อพาดหัวข่าวขัดต่อจริยธรรม

     วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 9.30 น. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เข้ายื่นหนังสือ ถึง เลขาธิการ กสทช. ในกรณีสื่อมวลชนพาดหัวข่าวและนำเสนอเนื้อหาขัดต่อจริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ อาคาร EXIM Bank ชั้น 22
     มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้มีเข้ายื่นหนังสือต่อ สำนักงาน กสทช. จากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่พาดหัวข่าวและนำเสนอเนื้อหาระบุ “สั่งจับตาครูเบี่ยงเบนทางเพศ” ผ่านสื่อในกิจการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์นั้น ขัดต่อหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ คือ หลักการ 1 ความถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน หลักการ 2 สิทธิมนุษยชน หลักการ 3 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพความรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบต่อผู้บริโภค และหลักการ 8 การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
     ด้วยเห็นว่า กสทช. ทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ กสทช. ภายใต้โครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ 4 ภาค ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงขอให้ กสทช. ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณา ติดตาม และหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกำกับสื่อ องค์กรสื่อและผู้บริโภคสื่อ เพื่อสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยมี นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลกันเอง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว 

 

Contact