สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร

 • 15. โทรทัศน์ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  โทรทัศน์ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  หลังจากเปลี่ยนจากระบบโทรทัศน์ขาว-ดำ เป็นสี ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบโทรทัศน์ไทยอีกเลย จนถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ เรารับชมโทรทัศน์ในระบบ
  Jan 25.2017
 • 16. ทีวี 6 ช่องที่เคยดู ยังอยู่หรือไม่
  ทีวี 6 ช่องที่เคยดู ยังอยู่หรือไม่
  ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง ออกอากาศให้เรารับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่าบริการรายเดือน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน คลื่นเหล่านี้ เดิมเป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมด และยังคงจะให้บริการ
  Jan 25.2017
 • 17. เราต้องคิดถึงอะไรบ้างถ้าจะเลือกชมโทรทัศน์
  เราต้องคิดถึงอะไรบ้างถ้าจะเลือกชมโทรทัศน์
  ปัจจุบัน รูปแบบต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น เราอาจดูช่องไทยพีบีเอส ซึ่งโดยปกติเป็นฟรีทีวี ที่รับชมได้ด้วยเสาหนวดกุ้ง แต่วันนี้ ก็ดูผ่านกล่องที่ต่อกับสายเคเบิล แล้วต้องจ่ายรายเดือน
  Jan 25.2017
 • 18. วิทยุคลื่นหลัก คืออะไร
  วิทยุคลื่นหลัก คืออะไร
  สถานีวิทยุคลื่นหลัก คือ สถานีวิทยุที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ อสมท. กองทัพบก ฯลฯ ซึ่งในจำนวนทั้งหมด 525 สถานี มีระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) จำนวน 314 สถานี และ เอ.เอ็ม. (AM)
  Jan 25.2017
 • 19. วิทยุรายใหม่ คืออะไร
  วิทยุรายใหม่ คืออะไร
  สถานีวิทยุที่เกิดขึ้นใหม่ เดิมเรียกรวมๆ ว่า “วิทยุชุมชน” แต่เนื่องจากทุกสถานีไม่ได้ดำเนินการในลักษณะ “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ตามแนวทางของวิทยุชุมชน จึงเรียกใหม่ว่า “วิทยุรายใหม่”
  Jan 25.2017
 • 20. วิทยุจำนวนมากมายจะไม่ทำให้วุ่นวายได้อย่างไร
  วิทยุจำนวนมากมายจะไม่ทำให้วุ่นวายได้อย่างไร
  กสทช. ได้จัดระบบวิทยุรายใหม่โดยอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการก่อนที่จะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยแบ่งวิทยุรายใหม่เป็น 3 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด คือ บริการสาธารณะ บริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ
  Jan 25.2017