สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร

 • 21. ประชาชนจะได้ประโยชน์จากคลื่นความถี่อย่างไร
  ประชาชนจะได้ประโยชน์จากคลื่นความถี่อย่างไร
  กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวกำหนดเรื่องการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการ
  Jan 25.2017
 • 22. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีรายได้จากอะไรบ้าง
  สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีรายได้จากอะไรบ้าง
  เราลองมาดูว่า วิทยุ-โทรทัศน์ มีแหล่งรายได้จากที่ไหนบ้าง ซึ่งจะทำให้เป็นภาพที่ชัดขึ้นของการกำหนดวัตถุประสงค์ ผังรายการ และการโฆษณาของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ รายได้จากการให้เช่าช่วงเวลา
  Jan 25.2017