สู่ยุคดิจิตอล

 • 94. เราจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร
  เราจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร
  สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในประเทศไทยใช้ระบบอนาล็อกมาโดยตลอด อุปกรณ์เครื่องรับทั้งวิทยุและโทรทัศน์ที่ประชาชนใช้จึงเป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณไปสู่ระบบดิจิตอลจึงมีผลกระทบในวงกว้าง
  Jan 30.2017
 • 95. กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) คืออะไร
  กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) คืออะไร
  เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับชมรายการที่ส่งมาเป็นระบบดิจิตอลได้ แต่ถ้าเป็นจอใหญ่ๆ ดูเหมือนตู้ ก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อที่จะแปลงสัญญาณ
  Jan 30.2017
 • 96. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านอย่างไร
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านอย่างไร
  ข้อเท็จจริงคือการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ แม้ในภาพรวมจะทำให้สังคมทั้งมวลสามารถรับชมโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพการรับชมที่ดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากในช่วงที่ทำการเปลี่ยนผ่าน ประชาชนมีทั้งยากดีมีจน
  Jan 30.2017
 • 97. โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสาอากาศแบบไหน
  โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสาอากาศแบบไหน
  เนื่องจากการออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้น เป็นการออกอากาศโทรทัศน์ในชนิดภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) เดิมในระบบอนาล็อกต้องใช้เสาอากาศ ทีวีดิจิตอลก็เป็นทีวีออกอากาศทางภาคพื้นดินเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใช้
  Jan 30.2017
 • 98. ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นนอกจากโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่
  ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นนอกจากโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่
  หลักการของโทรทัศน์ดิจิตอลในการแพร่ภาพออกอากาศไม่ได้แตกต่างจากฟรีทีวีอนาล็อควันนี้ เพียงสัญญาณเข้ารหัสเป็นดิจิตอลและแพร่ออกอากาศให้ชมกันทางภาคพื้นดิน ทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้เสาอากาศหนวดกุ้ง
  Jan 30.2017
 • 99. ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล
  ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล
  การที่เราต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราต้องการพัฒนาระบบโทรทัศน์ไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น และให้มีช่องโทรทัศน์ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น ที่สำคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ เป็นความจำเป็น...
  Jan 30.2017