สู่ยุคดิจิตอล

  • 100. ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่
    ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่
    สำหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องดำๆ ต่อกับเครื่องเก่าหรือซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่คนไทยทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอล
    Jan 30.2017