เรื่องทั่วไป

 • บริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ (บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายเสียง และเสียงบรรยายภาพ)
  Feb 28.2018
 • โฆษณาสารเคมีทางการเกษตรที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค
  โฆษณาสารเคมีทางการเกษตรที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค
  “แคปซูลนาโน ตรา A ของเค้าดีจริงคร๊าบ นวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เร่งดอก เร่งผล รวดเร็วทันใจ เพียง 1 แคปซูล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด” หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่บ่งบอกเนื้อหาสรรพคุณเกินจริงเช่นนี้ผ่านรูปแบบรายการเกษตรทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์หรือวิทยุ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เคยใช้ พาชมสวน หรือดูผลผลิต ทำให้ผู้ชมผู้ฟังอาจหลงเชื่อได้ง่าย
  Oct 19.2017
 • แนวคิด... เรื่อง "เรท Rate" แต่ผมเรียก Classification
  แนวคิด... เรื่อง "เรท Rate" แต่ผมเรียก Classification
  จากครั้งนี้ที่ผ่านมา ผมได้เล่าเรื่อง ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)" และ ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า
  Jan 25.2017
 • ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า "Classification"
  ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า "Classification"
  หลังจากที่เล่าความเป็นมาของการแสดงสัญลักษณ์ "ป" "ด" "ท" "น๑๓+" "น๑๘+" และ "ฉ" ที่ ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  Jan 25.2017
 • ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  วันนี้ขอเปิดประเด็น ยกเรื่อง "เรท (Rate)" หรือที่ผมชอบเรียกว่า Classification ซึ่งช่วงที่เริ่มทำนั้น
  Jan 25.2017
 • วิธีการแพร่ภาพโทรทัศน์
  วิธีการแพร่ภาพโทรทัศน์
  รู้ไหมเทคโนโลยีแพร่ภาพโทรทัศน์ ในปัจจุบันถือได้ว่ามีสื่อกลางหลักอยู่ 4 เทคโนโลยี 1. โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อก
  Jan 25.2017
Categories
Contact