• 1. นางกัญญา เพ็งอุ่น
  • 2. น.ส.นรีกานต์ เขียวนิล
  • 3. นางชวน จันทร
  • 4. นางคิ้ม ปานาง
  • 5. น.ส.จันทมาศ จันทร