ข่าวประชาสัมพันธ์

“รถอัจฉริยะไร้คนขับ” ยกระดับการแพทย์ไทยด้วยเทคโนโลยี 5G

Jun 26.2020
share

กสทช. อนุมัติเงิน 149.811 ลบ. สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ เพิ่มเติมอีก 62 แห่ง สู้โควิด-19 และเพิ่มให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้

Jun 11.2020
share

กสทช. เคาะเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz บ. อสมท โดยคิดอายุการถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235.836 ล้านบาท

Jun 11.2020
share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือฯ รุ่นที่ 2

Jun 10.2020
share

วิธีการรับชมช่องรายการเพื่อการศึกษาของทีวีในระบบต่างๆ

May 19.2020
share

งานแถลงข่าว การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

May 15.2020
share

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ กระทรวงศึกษาธิการ และ กสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง ให้เด็กนั่งเรียนที่บ้าน เลี่ยงโควิด-19 เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

May 13.2020
share
Contact