ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทย ในโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration

Jul 03.2020
share

กสทช. ลงนาม MOU ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬา 5 รายการสำคัญ ให้คนไทยได้ดูฟรี

Jul 03.2020
share

การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jul 01.2020
share

เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับผู้แทน Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)

Jul 01.2020
share

กำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter)

Jun 29.2020
share

“รถอัจฉริยะไร้คนขับ” ยกระดับการแพทย์ไทยด้วยเทคโนโลยี 5G

Jun 26.2020
share

กสทช. อนุมัติเงิน 149.811 ลบ. สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ เพิ่มเติมอีก 62 แห่ง สู้โควิด-19 และเพิ่มให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้

Jun 11.2020
share
Contact