ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการรู้เท่าทันสื่อ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือสถาบันการศึกษา ทรู วิชั่นส์ และสมาคมคนพิการ เพื่อส่งเสริมรายการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์
Jan 30.2017
share

กสทช. ลงนาม MOU เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Jan 30.2017
share
เมื่อวานนี้ (๓๑ มี.ค. ๕๗) กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

ผู้บริโภคกับสัญญาโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

Jan 30.2017
share
เมื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร หรือรายการมากกว่าช่องฟรีทีวีทั่วไป จึงเลือกใช้บริการบางประเภทที่ต้องมีการทำสัญญา เช่น โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และจะต้องทำสัญญา

แนวโน้มการให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗

Jan 30.2017
share
ดิจิตอลทีวี มีแนวโน้มจะให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการดำเนินการติดตั้ง และกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก)

กสทช. เปิดแถลงผลงานการติดตาม-เฝ้าระวังโฆษณาอาหาร ยาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้บริโภคในสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

Jan 30.2017
share
เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) สำนักงาน กสทช. จัดแถลงผลงานตามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เชียงใหม่

Jan 30.2017
share
ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ มาเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่รู้เท่าทันด้วยกันที่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” วันที่ 10 ตค.นี้

Jan 30.2017
share
ขอเชิญร่วมเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.
Contact