ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. ลงดาบช่องดิจิตอล พ่วงทีวีดาวเทียม และวิทยุ โฆษณาอาหาร – ยา ผิดกฎหมาย

Jan 30.2017
share
วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพประชาชน

ห้ามออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเกี่ยวกับการเล่นการพนัน

Jan 30.2017
share
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

สถิติเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

Jan 30.2017
share
สถิติเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในความรับผิดชอบของสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

อาร์เอส เยียวยาผู้บริโภคขยายคืนกล่อง 20 มิ.ย.57

Jan 30.2017
share
กสทช.สุภิญญาฯ คณะอนุกรรมการฯ เจรจากับบริษัท อาร์เอสฯ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ปี 2014 ในประเทศไทย ได้ร่วมกันประชุมถึงแนวทางในการเยียวยาผู้บริโภคบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ

ขอเชิญชวนสมาชิกทรูเข้าร่วมงานสัมมนา

Jan 30.2017
share
รู้หรือไม่... ทรู วิชั่นส์ ให้บริการทั้งในส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และส่วนที่ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ลูกค้าบางส่วนอยู่ในบริการที่เป็นสัญญาร่วมดำเนินกิจการ

กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการรู้เท่าทันสื่อ

Jan 30.2017
share
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือสถาบันการศึกษา ทรู วิชั่นส์ และสมาคมคนพิการ เพื่อส่งเสริมรายการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์
Contact