กิจกรรมที่ผ่านมา

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

Aug 29.2019
share
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์” วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องลี...

“เยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Aug 16.2019
share
                             รับชมเพิ่มเติมได้ที่: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่5 ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 จ.สุราษฎร์ธานี

Jun 14.2019
share
                                          &nb...

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

May 31.2019
share
ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

May 31.2019
share
ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรม The tide Resort วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

May 01.2019
share
  ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ...
Contact