กิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนาเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้สู่การเป็น Active Consumer วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จังหวัด สงขลา

Sep 13.2019
share
               ...

สัมมนาเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่เครือข่ายผู้บริโภคภาคกลางสู่การเป็น Active Consumer วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Sep 11.2019
share
          ...

ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาสื่อเพื่อความเคารพความหลากหลายทางเพศ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต

Sep 09.2019
share
                                              ...

โครงการเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าถึง เข้าใจและรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

Aug 30.2019
share
โครงการเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าถึง เข้าใจและรู้เท่าทันสื่อ ในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี       &n...

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

Aug 29.2019
share
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์” วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องลี...

“เยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Aug 16.2019
share
                             รับชมเพิ่มเติมได้ที่: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....
Contact