9. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร

 

วิทยุไทยพัฒนามาจากเมื่อเกิดวิทยุโทรเลข จนถึงการทดลองส่งกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท" (Radio Bangkok at Payathai) ตั้งอยู่ที่ “ทุ่งพญาไท” (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) และได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในหลายๆ ยุค

 

 

โทรทัศน์ไทย ออกอากาศครั้งแรกในชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม เมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นทีวีขาว-ดำ

 

 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2510 มาเปลี่ยนแปลงเป็นทีวีสี

 

 

 

ปี พ.ศ. 2556 เริ่มเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล ระบบ DVB-T2