11. ใช้คลื่นความถี่ และ ไม่ใช้คลื่นความถี่ คืออะไร

 

ในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ต่างก็มีส่วนที่ต้องใช้คลื่นความถี่ในการนำภาพ เสียง หรือข้อมูลส่งถึงเราทั้งสิ้น แต่กฎหมายระบุคำว่า “ไม่ใช่คลื่นความถี่” เพราะเห็นว่า วิทยุ-โทรทัศน์ บางประเภทนั้น ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เลย หรือใช้คลื่นความถี่ที่ได้จัดสรรให้แล้วสำหรับกิจการโทรคมนาคม เช่น โทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ของดาวเทียมที่ได้รับจัดสรรในทางโทรคมนาคมแล้ว หรือเคเบิลทีวีที่ใช้คลื่นความถี่ทางสาย เมื่อเดินสายก็สามารถส่งสัญญาณได้โดยไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ หรือต่อไป จะมีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับอนุญาตแล้วในทางโทรคมนาคมเช่นกัน