10. เรารับโทรทัศน์ได้อย่างไรบ้าง

 

ยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทำให้เราสามารถเลือกที่จะรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วยสื่อกลางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา ที่สถานีโทรทัศน์ส่งคลื่นมาทางเสาภาคพื้นดินหรือลากสายเคเบิล เพื่อรับชมเคเบิลทีวี ที่มีหลายช่องให้ชม หรือซื้อจานและกล่องเพื่อรับภาพและเสียงที่ส่งมาทางดาวเทียม ซึ่งแต่ละกล่องก็สามารถรับชมช่องรายการที่หลากหลาย หรือท้ายสุด หลายบ้านรับชมโทรทัศน์ผ่านสายอินเทอร์เน็ต ที่ยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย

การรับสัญญาณโทรทัศน์ในปัจจุบัน มี 4 ทาง ได้แก่

  1. โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นการออกอากาศโดยอาศัยคลื่นความถี่และรับชมผ่านสายอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งตามบ้านเรือน
  2. โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล หรือเคเบิลทีวี เป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลจากต้นทางหรือผู้ให้บริการไปยังกล่องรับสัญญาณตามบ้าน
  3. โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นการส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมและถ่ายทอดสัญญาณต่อลงยังจานรับสัญญาณและกล่องรับสัญญาณตามบ้าน
  4. โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่ให้บริการโทรทัศน์เป็นการเฉพาะ ที่เรียกว่า IPTV ก็ได้