13. โทรทัศน์แบบไม่ฟรีมีหรือไม่

 

โทรทัศน์มีทั้งแบบชมฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้และเข้าใจในเรื่องการเก็บค่าสมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกรับบริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ คือ

  1. ฟรีทีวี คือ โทรทัศน์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็สามารถรับชมได้ฟรี ไม่มีรายเดือน โดยอาจติดเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา ก็สามารถชมช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และไทยพีบีเอส ได้ฟรี หรือบางทีซื้อจานดาวเทียมและกล่องแบบขายขาด ก็รับชมช่องรายการทั้งของไทยและเทศได้ฟรีเช่นกัน
  2. แบบบอกรับสมาชิก มีค่าใช้จ่าย ทั้งจ่ายแล้วจึงได้ดู หรือทำสัญญาผูกพันจ่ายกันเป็นรายเดือน / รายปี หรือเป็นแบบสั่งซื้อเฉพาะช่องหรือเฉพาะรายการก็มี

รู้หรือไม่ - การอ่านสัญญา เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะช่วยให้เราเท่าทันการให้บริการต่างๆ และไม่ถูกเอาเปรียบได้