43. โฆษณาคืออะไร

 

โฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญของสังคมบริโภค เพื่อการขายสินค้าและบริการ การโฆษณา คือ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค โดยอาศัยช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร การแข่งขันเพื่อขายสินค้าและบริการยิ่งรุนแรง  สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ขยายตัวมากขึ้น โฆษณาก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้โฆษณามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในสังคม แม้โฆษณาจะสั้นเพียงเสี้ยวนาที แต่การที่โฆษณามาได้บ่อย มาได้ถี่ มาได้ทุกที่ มาทุกชั่วโมง จนคนรู้สึกเคยชิน จึงมีคนกล่าวว่า โฆษณาสร้างวัฒนธรรมในสังคมโดยไม่รู้ตัว

โดยทั่วไป โฆษณาจะบอกข้อเท็จจริงบางด้านเกี่ยวกับข้อดีของสินค้า โดยมักจะไม่บอกข้อจำกัดหรือข้อเสีย และผู้ผลิตโฆษณาจะปรุงแต่งเพื่อเร้าอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ต้องการซื้อ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมายต่อเรา โฆษณาจะทำให้เชื่อว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิตเราไม่ดีพอจนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ”

โฆษณาแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?