กรณี "รับสัญญาณได้ บางช่องรายการ"

  • จูน หรือ Scan ช่องรายการแล้วหรือไม่ หรือ ทำซ้ำอีกครั้ง นืองจากในแต่ละพื้นที่การออกอากาศดิจิตอลทีวี ใช้ควาถี่แตกต่างกัน หรือ อาจเริ่มให้บริการไพร้อมกัน
  • เปิดการจ่ายไฟ (DC 5 โวลต์) ให้กับสายอากาศ ในกรณีใช้สายอากาศแบบ Active แล้วหรือไม่
  • กรณีใช้ iDTV มีการจ่ายไฟ (DC 5 โวลต์) ให้กับสายอากาศ ในกรณีใหช้สายอากาศแบบ Active แล้วหรือไม่
  • สายอากาศที่ใช้อาจรองรับช่องความถี่ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลไม่ครบถ้วน แนะนำให้เลือกใช้สายอากาให้เหมาะสำหรับการรับสัญญาณดิจิตอล (สามารถเช็คได้ผ่าน Application บน ระบบ android/ios สำหรับตรวจสอบสัญญาณดิจิตอลทีวีจากเสาหลัก)
  • ระบบสายนำสัญญาณจากสายอากาศมาถึง Set top box หรือ iDTV อาจไม่รองรับความถี่ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอล หรือมีการลดทอนสัญญาณในสาย ซึ่งอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์รวมความถี่ (Combiner) อุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter) หรือ สายนำสัญญาณเก่า จุดเชื่อมต่อสายไม่แน่นหรือเป็นสนิม ฯลฯ