14. วิทยุ-โทรทัศน์ มีประเภทอะไรให้เลือกบ้าง

       ต่อไปเราจะได้รับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเราที่แตกต่างได้ ไม่ว่าจะเป็นสารประโยชน์ หรือความบันเทิง ซึ่งกฎหมายระบุให้ กสทช. แบ่งประเภทของวิทยุ-โทรทัศน์ ดังนี้

  1. บริการสาธารณะ ที่เน้นการมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นสารประโยชน์ ทั้งทางด้านการศึกษา การเกษตร การส่งเสริมความมั่นคง การสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ฯลฯ
  2. บริการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถให้ความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นรายการละคร วาไรตี้ เกมโชว์ ฯลฯ ได้อย่างหลายและสามารถมีโฆษณาได้
  3. บริการชุมชน คือ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ แต่มีหลักการว่า “โดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน”