15. โทรทัศน์ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

       หลังจากเปลี่ยนจากระบบโทรทัศน์ขาว-ดำ เป็นสี ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบโทรทัศน์ไทยอีกเลย จนถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ เรารับชมโทรทัศน์ในระบบที่เรียกว่า อนาล็อก (Analog) ที่เรารับชมกันอยู่ในปัจจุบันด้วยเสาหนวดกุ้ง/ก้างปลา แต่ในอีกไม่ช้าไม่นาน เราจะได้รับชมโทรทัศน์ในระบบใหม่ ที่เรียกว่า ดิจิตอล (Digital) ซึ่งจะทำให้คุณภาพของการรับชมโทรทัศน์ดีขึ้น รวมถึงมีความหลากหลายของรายการและมีบริการที่หลากหลายขึ้นด้วย