16. ทีวี 6 ช่องที่เคยดู ยังอยู่หรือไม่

       ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง ออกอากาศให้เรารับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่าบริการรายเดือน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน คลื่นเหล่านี้ เดิมเป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมด และยังคงจะให้บริการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าแต่ละช่องจะหมดอายุสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลข้างต้นสรุปเป็นตารางได้ ดังต่อไปนี้

ประเภทสถานี เจ้าของคลื่นความถี่ ลักษณะการดำเนินงาน ระยะเวลา
สถานีที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐ      
ช่อง 5

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

มีโฆษณา และให้เช่าเวลารายการ -
ช่อง 9 บริษัท อสทม จำกัด (มหาชน) มีโฆษณา และให้เช่าเวลารายการ -
ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
มีโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ -
ไทยพีบีเอส   ได้รับใบอนุญาตบริการสาธารณะประเภทที่ 1
ดำเนินงานโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ได้รับเงินสนับสนุนตามกฎหมาย
ถึงปี 2558

สถานีเชิงพาณิชย์ดำเนินงานโดยเอกชน

     
ช่อง 3 บริษัท อสทม จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงาน
มีโฆษณา และให้เช่าเวลารายการ
ถึงปี 2563
ช่อง 7

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงาน
มีโฆษณา และให้เช่าเวลารายการ
ถึงปี 2566

รู้หรือไม่ – เจ้าของคลื่นความถี่ที่ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่องใช้ จะต้องคืนให้เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ โดย กสทช. จะจัดสรรใหม่ ภายในไม่เกิน 10 ปี เช่นเดียวกับวิทยุรายเดิม ก็ต้องคืนไม่เกิน 5 ปี