20. วิทยุจำนวนมากมายจะไม่ทำให้วุ่นวายได้อย่างไร

       กสทช. ได้จัดระบบวิทยุรายใหม่โดยอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการก่อนที่จะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยแบ่งวิทยุรายใหม่เป็น 3 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด คือ บริการสาธารณะ บริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ ตามแต่วัตถุประสงค์ของสถานี โดยมีเงื่อนไขให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่รบกวนคลื่นความถี่ มีมาตรฐานในการจัดรายการ ไม่โฆษณา หรือไม่เอาเปรียบผู้บริโภค