22. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีรายได้จากอะไรบ้าง

เราลองมาดูว่า วิทยุ-โทรทัศน์ มีแหล่งรายได้จากที่ไหนบ้าง ซึ่งจะทำให้เป็นภาพที่ชัดขึ้นของการกำหนดวัตถุประสงค์ ผังรายการ และการโฆษณาของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์

  1. รายได้จากการให้เช่าช่วงเวลา ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หนึ่งของกิจการเกือบทุกประเภท
  2. รายได้จากค่าโฆษณา เป็นรายได้หลักของกิจการที่ไม่เก็บค่าสมาชิก (ฟรีทีวี / วิทยุ) ปัจจุบัน เราเห็นโฆษณาในกิจการบอกรับสมาชิกด้วย ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ แต่ระยะเวลาจะได้น้อยกว่าฟรีทีวี
  3. รายได้จากค่าสมาชิก เช่น เคเบิลทีวี ที่เก็บค่าบริการรายเดือนจากเรานั่นเอง
  4. รายได้จากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งบางรายให้เช่า บางทีมีมัดจำ พอเลิกใช้บริการก็จ่ายคืน (ช้าบ้าง เร็วบ้าง ต้องร้องเรียนให้คืนมาบ้าง) หรือบางรายขายกล่องขาดก็มี
  5. รายได้จากการบริจาค หรือระดมทุนเป็นแหล่งรายได้หลักของวิทยุ-โทรทัศน์เพื่อชุมชน
  6. รายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินงบประมาณของรัฐ เงินบำรุงองค์กร เงินที่ได้จากทรัพย์สินขององค์กร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งรายได้มาจากการทำการตลาดแบบตรง เป็นช่องขายสินค้า การโฆษณาแฝง และวิธีการอื่น ๆ ด้วย