44. เทคนิคและวิธีการโฆษณามีอะไรบ้าง

       ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นโฆษณาที่มาเป็นสปอต (Spot) อย่างเดียวแล้ว เพราะผู้ผลิตโฆษณา ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีการสร้างสรรค์งานโฆษณาสูงมาก ทั้งรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา

       โฆษณาบางชิ้นมีเนื้อหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเพศและครอบครัว เช่น การรักษาความสัมพันธ์ของสามี-ภรรยา หรือใช้การขายผลิตภัณฑ์ที่พ่วงเรื่องของความเชื่อเข้าไปด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคมีความไว้ใจในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น การใบ้หวย ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าช่วยได้จริงหรือไม่

       นอกจากนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์หลายรายนิยมเปิดสถานีวิทยุ เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม หรือแม้แต่ช่องของตนเอง เพื่อที่จะได้ออกอากาศขายสินค้าของตนเองตลอดเวลา ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการโฆษณา โดยการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เภสัชกรและนักแสดงมาให้ข้อมูลและกล่าวอ้างสรรพคุณทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ สัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้แล้วได้ผล ก็คงต้องพิจารณาและเข้าใจว่า ดาราใช้จริงหรือไม่ หรือว่าขาว สวย หมวย อยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้ หรือจ้างใครมาบอกว่าใช้แล้วได้ผลหรือไม่

       โฆษณาบางชิ้นอาจไม่ได้เสนอขายสินค้าตรงๆ แต่ขายภาพลักษณ์และความหมายสินค้าแก่เรา ล่วงหน้าก่อน ทำให้เราอยากบริโภคโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนักโฆษณามองว่า ไม่ใช่การหลอกลวง แต่เป็นการบอก ความจริงเพียงครึ่งเดียว ซึ่งทำให้มีเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งที่เกินจริง และมีวิธีการที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน