45. โฆษณาที่เอาเปรียบละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างไรได้บ้าง

       เป็นการง่ายที่โฆษณาจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และมีจำนวนไม่น้อยเข้าข่ายหลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

       ผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคมีมากมายหลายระดับ ตั้งแต่ความเจ็บใจที่โดนโฆษณาหลอกให้ซื้อสินค้า ไปจนถึงได้รับผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ชีวิตหรือทรัพย์สิน เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร ยา ที่ผิดกฎหมายแต่ยังมีการโฆษณาผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ทำให้โฆษณายิ่งเป็นเรื่องที่ต้องคุ้มครองตนเอง ช่วยกันเฝ้าระวัง ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และร่วมหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน