70. องค์กรวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ จะมีการกำกับดูแลกันเองอย่างไร

       เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นการบูรณาการให้เกิดกลไกของความรับผิดชอบ โดยการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎหมาย เข้ากับกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งต่อไปประชาชนสามารถร้องเรียนกรณีที่เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ต่อผู้ประกอบกิจการรายนั้นได้โดยตรง และหากองค์กรดังกล่าวเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียน อีกทั้งยังปล่อยให้เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถร้องเรียนมายัง กสทช. ที่จะดำเนินการต่อไปได้