85. ช่องทางการร้องเรียนของ กสทช. มีอะไรบ้าง

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยการส่งจดหมายหรือร้องเรียนด้วยตนเอง ศูนย์ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางที่เปิดบริการเพื่อรองเรียนที่ฉับไว สายด่วนหมายเลข 1200 โดยไม่เสียค่าบริการ นอกจากนั้นยังสาารถส่ง SMS ไปยังเบอร์ 1200 เพื่อร้องเรียนได้อีกด้วย

ช่องทางที่ 3  E-mail ช่องทางนี้น่าจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตติดโลกออนไลน์เสียหน่อย เพราะคุณสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลโดยตรงที่เว็บไซต์ : 1200.nbtc.go.th หรือ E-mail : 1200@nbtc.go.th