ขอเชิญชวนสมาชิกทรูเข้าร่วมงานสัมมนา

รู้หรือไม่...

  • ทรู วิชั่นส์ ให้บริการทั้งในส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และส่วนที่ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ลูกค้าบางส่วนอยู่ในบริการที่เป็นสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ทรู วิชั่นส์ – อสมท
  • สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ทรู วิชั่นส์ – อสมท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
  • ลูกค้าของทรู วิชั่นส์ บางส่วน อาจได้รับผลกระทบ


ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นได้...

  • เวทีสัมมนา “หมดสัญญาสัมปทาน : ทรู วิชั่นส์ คุ้มครองสมาชิกอย่างไร”
    วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม กรุงเทพฯ
  • สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 453, 482 โทรสาร ต่อ 454

>> คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการ <<