อาร์เอส เยียวยาผู้บริโภคขยายคืนกล่อง 20 มิ.ย.57

       กสทช.สุภิญญาฯ คณะอนุกรรมการฯ เจรจากับบริษัท อาร์เอสฯ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ปี 2014 ในประเทศไทย ได้ร่วมกันประชุมถึงแนวทางในการเยียวยาผู้บริโภคบางส่วนที่ได้รับผลกระทบที่ซื้อกล่องรับสัญญาณชมฟุตบอลโลก หลังจากที่มีประกาศให้รับชมฟุตบอลโลกผ่านช่องฟรีทีวี ด้วยเหตุนี้ทางอาร์เอสจึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบโดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท

  1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อและมีความประสงค์จะขอคืนกล่องบอลโลก
  2. สำหรับลูกค้ากล่องบอลโลกและกล่องดาวเทียม sunbox ที่ซื้อแพ็กเกจรับชมช่องเวิลด์คัพไปแล้ว และมีความประสงค์จะขอคืนสิทธิ์ในการรับชมช่องเวิลด์คัพ

       แต่ว่าระยะเวลาในการเยียวยาจากเดิมถึงวันที่ 18 มิ.ย. อาจจะมีผู้บริโภคบางส่วนไม่สามารถใช้สิทธิ์เยียวยาได้ทัน ด้วยเหตุนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ขอความร่วมมือทางอาร์เอสให้ขยายเวลาเยียวยาผู้บริโภคไปจนถึง วันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. 57 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.1781.tv หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1781 กด 4

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)