95. กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) คืออะไร

       เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับชมรายการที่ส่งมาเป็นระบบดิจิตอลได้ แต่ถ้าเป็นจอใหญ่ๆ ดูเหมือนตู้ ก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อที่จะแปลงสัญญาณดิจิตอล ให้ทีวีแบบดั้งเดิมสามารถรับสัญญาณ เข้าสู่ระบบของภาพและเสียงทีสามารถรับชมได้ กล่องแปลงสัญญาณนี้ เรียกว่า Set-top box คือ กล่องที่สามารถวางไว้บนจอใหญ่ๆ ของเราได้ เหมือนกับกล่องที่มาเวลาเราติดตั้งจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี เพราะฉะนั้น เวลาเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิตอล ถ้าซื้อกล่องนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจอทีวีใหม่ ให้ติดตั้งเครื่องนี้ แล้วก็สามารถรับชมได้ตามปกติ สำหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องดำๆ ต่อกับเครื่องเก่า หรือซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่คนไทยทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ