97. โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสาอากาศแบบไหน

       เนื่องจากการออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้น เป็นการออกอากาศโทรทัศน์ในชนิดภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) เดิมในระบบอนาล็อกต้องใช้เสาอากาศ ทีวีดิจิตอลก็เป็นทีวีออกอากาศทางภาคพื้นดินเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใช้เสาอากาศในการรับชมซึ่งเสาอากาศที่ใช้อยู่เดิมอาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ได้ แม้ว่าเสาอากาศแบบเดิมทั้งสายอากาศภายใน (หนวดกุ้ง) หรือภายนอกบ้าน (ก้างปลา) จะรับโทรทัศน์ดิจิตอลได้ แต่คุณภาพการรับก็ไม่น่าจะดี อาจติดๆ ดับๆ เพราะใช้คลื่นความถี่แตกต่างกัน ดังนั้นอาจต้องปรับเรื่องความถี่ที่ต่างกันแล้วปรับให้รับสัญญาณได้เหมาะสมที่สุดหรือเปลี่ยนเสาอากาศในการรับชมก็ได้