98. ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นนอกจากโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่

       หลักการของโทรทัศน์ดิจิตอลในการแพร่ภาพออกอากาศไม่ได้แตกต่างจากฟรีทีวีอนาล็อควันนี้ เพียงสัญญาณเข้ารหัสเป็นดิจิตอลและแพร่ออกอากาศให้ชมกันทางภาคพื้นดิน ทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้เสาอากาศหนวดกุ้ง ก้างปลา จานชาม ก็คือต้องไปพึ่งสัญญาณที่ส่งมาในระบบอื่นๆ เช่น ผ่านระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านเคเบิลทีวี แต่ถ้าตัดสินใจเลือกชมผ่านระบบอื่น แต่ก็อาจมีเงื่อนไขต่างๆ เนื่องจากไม่ได้ “ฟรี” เสมอไป และจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน