99. ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล

       การที่เราต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราต้องการพัฒนาระบบโทรทัศน์ไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น และให้มีช่องโทรทัศน์ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น ที่สำคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ เป็นความจำเป็นอย่างที่กล่าวแล้วว่าโทรทัศน์ดิจิตอลมีภาพที่คมชัดมากกว่าและใช้คลื่นความถี่น้อยกว่า ดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลนอกจากได้ภาพเสียงในการรับชมดีขึ้นแล้ว จึงยังเหลือช่องความถี่ให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ ในส่วนของความจำเป็น ปัจจุบันทั้งโลกกำลังปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ไปสู่ดิจิตอล มีหลายประเทศมากที่เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว หากไทยไม่เปลี่ยนต่อไปในอนาคตจะไม่มีใครผลิตอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นระบบอนาล็อกให้เราใช้และการพัฒนาโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของโลกจะหยุดลง เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาร่วมไปกับชาติอื่นๆ