100. ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่

       สำหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องดำๆ ต่อกับเครื่องเก่าหรือซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่คนไทยทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล ทำให้มีสถานี รายการและเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น จะยิ่งทำให้การกำกับดูแลลำบากมากขึ้น ซึ่งเราทุกคนก็ต้องเฝ้าระวัง ช่วยกันสอดส่องดูแล รวมทั้งมีประเด็นที่จะมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่ “ตกรุ่น” อีกเป็นจำนวนมาก และเป็นประเด็นที่ว่าเราจะกำจัด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เหล่านี้ได้อย่างไร