เลขาธิการ กสทช. รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้บริหารและคณะผู้ประกาศช่อง PEACE TV กรณีมติที่ประชุม กสท. เพิกถอนใบอนุญาต

       วันที่ 28 เมษายน 2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้บริหารและคณะผู้ประกาศช่อง PEACE TV กรณีมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2558 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV เนื่องจากเนื้อหารายการมองไกลของช่อง PEACE TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 มีลักษณะสร้างความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น ให้เกิดความขัดแย้ง และสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อบันทึกข้อตกลงในการออกอากาศที่บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช.

 

ที่มา: nbtc.go.th