“สำนักงาน กสทช.” จับมืออาชีวศึกษาติดเซตทอปบ็อกฟรีถึงบ้าน

       สำนักงาน กสทช. ผนึกกำลังอาชีวศึกษา กระจายนักศึกษาอาชีวะลุยติดเซตทอปบ็อกฟรีถึงบ้านหลังละกล่อง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่องความร่วมมือในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมมือกันติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (เซตทอปบ็อก) ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 บ้านต่อ 1 กล่อง สนับสนุนให้ประชาชนที่แลกคูปองมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งกล่องเซตทอปบ็อกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เบื้องต้นนำร่องโครงการใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุทัยธานี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2558 นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมวิธีการติดตั้งกล่องเซตทอปบ็อกให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังนักศึกษาอาชีวะซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการติดตั้งเซตทอปบ็อกให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนจะต้องนำคูปองไปแลกกล่องเซตทอปบ็อก และเตรียมสายและเสาอากาศ พร้อมที่จะให้นักศึกษาอาชีวะติดตั้งได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกติดตั้งกล่องเซตทอปบ็อกซึ่งอาจต้องเสียค่าช่างติดตั้งให้ที่บ้าน    อย่างไรก็ดีสำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าหมายติดตั้งเซตทอปบ็อกระยะแรก จำนวน 31,000 กล่อง ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 10 ล้านบาท เฉลี่ยค่าติดตั้งกล่องละ 320 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ อศจ. จะนำไปบริหารจัดการให้กับนักศึกษาอาชีวะที่ลงพื้นที่ติดตั้งเซตทอปบ็อกตามบ้านให้กับประชาชน ถือเป็นการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ให้กับนักศึกษาอาชีวะ กลุ่มคนสร้างชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงพื้นที่ติดตั้งกล่องเซตทอปบ็อกจะมีการเก็บสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละบ้านไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งต่อกลับมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งประชาชนแต่ละบ้านต้องเตรียมหลักฐานไว้ และควรขอดูหลักฐานบัตรนักศึกษาก่อนให้เข้ามาติดตั้ง สำหรับประชาชนใน 10 จังหวัดแรกที่ดำเนินการนำร่อง หากสนใจให้อาชีวศึกษาติดตั้งกล่องเซตทอปบ็อกสามารถติดต่อไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดที่ร่วมในโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-7708-9, 0-5322-1599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-3036 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1390, 0-5622-3536 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1582  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6156 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7354-1765-6,  0-7354-1768 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3261-1130 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-1782 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4351-1289 และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-1190