กสทช. ระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

       เมื่อวานนี้ (๒๗ มี.ค. ๕๗) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน "การสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล" เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคต่อการเปลี่ยนผ่านจากแอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล โดยเฉพาะนโยบายการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนผ่านฯ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งตัวแทนผู้บริโภคภาคประชาชน คณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการและนักวิชาการจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

       ภายในงานได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ในประเด็นความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ข้อเสนอเชิงนโยบายของผู้บริโภคต่อการปรับเปลี่ยนจากอนาล็อคสู่ดิจิตอล นโยบายการแจกคูปอง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินหน้าเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย จากระบบอนาล็อกที่ปัจจุบันออกอากาศ 6 ช่องไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 24 ช่อง โดยจะเริ่มทดลองออกอากาศในเดือนเมษายน จึงเชิญกลุ่มตัวแทนประชาชนโดยเริ่มจากกลุ่มประชาชนในกรุงเทพมหานครก่อน และการแจกคูปองที่จะเริ่มต้นในช่วงกลางปีหน้าเพื่อนำไปใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณ (set top box) เพราะจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการแพร่ภาพระบบดิจิตอลก่อน อีกทั้ง กสทช. ก็อยู่ในระหว่างเตรียมขอข้อมูลการอยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มนอกทะเบียนราษฎรจาก หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลระดับจากจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป ส่วนด้านงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินการจ่ายเป็นคูปองนั้น ทาง กสทช. จะนำเงินจากการเปิดประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมาใช้ เบื้องต้นจำนวน 15,000 ล้านบาท


 

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)