ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

       จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล "International Conference: Consumer Protection in the Digital Age" ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค (มพบ.) และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสากล Consumers International (CI) ที่ต้องการสร้างความร่วมมือ รวบรวมสถานการณ์โลกต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนของสื่อในยุคหลอมรวม ของสื่อต่างๆ อย่าง อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และเราได้รวบรวมภาพบรรยายกาศและความประทับใจภายในงานมาฝากกัน


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล >>คลิ๊กที่นี่<<

 

------------------------------------

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)