การสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา

       เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 57) ได้มีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมอาหารและยา โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการกำกับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) อีกทั้งยังมีการทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สคบ. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงาน กสทช., อย., กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค, สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี, สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) และบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

       นายสมบัติ กล่าว่าปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการอวดอ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ทั้งๆที่บางผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน บางผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทัศนคติและการบริโภคของประชาชนที่หลงเชื่อคำโฆษณา มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งลำพังเพียงพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถเฝ้าระวังหรือดำเนินการให้ทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการให้มีความเข้าใจและตรวจสอบโฆษณาก่อนออกอากาศให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและยา

       จากนั้นมีการบรรยายและตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ "ตรวจสอบการโฆษณาอาหาร ยา อย่างไรให้ถูกกฎหมาย" โดย นายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ และ ภญ.พนิตนาฎ คำนุ้ย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อจากนั้นมีการบรรยายสรุปโดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ หัวข้อ "ดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามที่ กสทช. กำหนด" ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย อย. >>คลิ๊ก<<
แนวทางปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร ยา >>คลิ๊ก<<

 

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)