"กสทช."จับมือ "ม.รังสิต" สอนผลิตสารคดีเชิงข่าวแก่ชาติพันธุ์ในพื้นที่โซนภาคใต้

             

              กสทช.ร่วมกับ ม.รังสิต จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ วันนี้ (10 กันยายน 58)  ที่โรงแรมไอบิสภูเก็ต กะตะ จ.ภูเก็ต สำนักงาน กสทช. โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยการจัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558  ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคใต้  ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ กลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมือง 5 จังหวัด ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช ระนอง และปัตตานี จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ อูรักลาโว้ย มอแกน ไทยพลัดถิ่น และมุสลิม เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ ได้รับการเรียนรู้ด้านการผลิตสารคดี  ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองของตนเอง เพื่อสามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ได้อย่างถูกต้องต่อสาธารณชน