สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ลำปาง จัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ขึ้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)และสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ที่จังหวัด ลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ที่โรงเรียน เชียงแสนวิทยาคม อ. เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้เท่าทันสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้และรอยยิ้มจากน้องๆ นักเรียน ที่ให้ความสนใจกว่า 300 คน