กระบวนการเฝ้าระวังโฆษณา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...ทำอย่างไร?

       กสทช. ในฐานะองค์กรที่ดูแลจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการไม่ให้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือโฆษณาที่มีลักษณะค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและสั่งระงับการออกอากาศ “กรณีโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร”ที่เข้าข่ายผิดข้อกฎหมาย