จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ

28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ได้จัดงาน จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ” เนื่องด้วย ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงของการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือที่เรียกกันว่าการเกณฑ์ทหาร

การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของกลุ่มผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นหนึ่งในภารกิจของกสทช. ซึ่งเวทีในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และเครือข่ายผู้บริโภคได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและหาทางออก ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.กล่าว

ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง เน้นย้ำว่าแม้จะมีหน่วยงานในการกำกับดูแล หรือมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะกระทำเรื่องใดมิได้ หรือในบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ รวมถึงมีหลักการที่กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วก็ตาม แต่หากกลุ่มผู้บริโภคฯ มีความเข้มแข็ง จะทำให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและสังคมต่อไป

ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) องค์กรและภาคีด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศได้ลงสังเกตการณ์ พบว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และได้มีการเฝ้าระวังและติดตามการนำเสนอเรื่องราวของกะเทยสาวประเภทสองและคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหารนั้น ยังพบว่ามีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจแฝงเร้นด้วยอคติทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อท้องถิ่นที่มีการนำเสนอภาพของคนข้ามเพศไม่รอบด้านอันก่อให้เกิดภาพเหมารวมและอคติทางเพศ ดังเช่นตัวอย่างการนำเสนอพากหัวข่าวและถ้อยคำในการเล่าข่าวของพิธีกร “…สีสันสาวประเภท 2 เกณฑ์ทหาร…” “…หนุ่มๆ เรดาห์พัง! สาวประเภทสองมาเกณฑ์ทหาร แทบไม่อยากเชื่อเป็นผู้ชาย…” “…คึกคัก! สาวประเภทสองร่วมเกณฑ์ทหารเรียกเสียงฮือฮา…” “…เกณฑ์ทหารเชียงใหม่คึกคัก สาวประเภทสองหุ่นแซ่บ! เข้าตรวจเลือกสร้างสีสัน...” ตัวอย่างการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิทางเพศในมิติเพศสภาพและเพศวิถีดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

บรรยายกาศในวงจิบกาแฟมีผู้เชียวชาญที่ร่วมแลกเปลี่ยนและหาทางออกได้แก่ ผู้แทน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม, คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ มูลนิธิซิสเตอร์, คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการผู้จัดการ เจริญเคเบิลทีวี, และ ดร.ชเนตตี ทินนาม นักวิชาการด้านสื่อมวลชน (อยู่ระหว่างการประสานงาน) และผู้สนใจจำนวนมาก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ความท้าทายของการทำงานของสื่อ ไม่ใช่ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว แต่ควรใช้หลักการสิทธิมนุษยชนในการนำเสนอ และควรหาข้อมูลที่รอบด้านเพื่อลดความคาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องเพศ เพศสภาพ และเพศวิถีเท่านั้น แต่ความมีความละเอียดอ่อนในทุกประเด็นข่าว

อีกทั้งในวงจิบกาแฟ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและข้อให้สื่อมวลชนมีแนวปฏิบัติในการทำข่าว คือ 1. การขอความยินยอมจากแหล่งข่าว 2. การให้ข้อมูลการเผยแพร่และช่องทางการติดต่อกลับแก่แหล่งข่าว 3. ไม่ระบุคำว่า “นาย” ใช้คำว่า “คุณ” หรือไม่ระบุคำนำหน้า 4. นำเสนอข่าวที่รอบด้าน 5. ไม่พาดหัวข่าวหรือนำเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง ความแปลก ความประหลาด 6. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่จะสร้างผลกระทบให้แหล่งข่าว เป็นต้น เป็นต้น

จากการนำเสนอข้อมูล เสียงสะท้อน และประสบการณ์ในวงกาแฟดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่การเกณฑ์ทหาร สื่อมวลชนต่างๆ จะนำเสนอข่าวที่เคารพซึ่งกันและกัน และทำให้สังคมไทยได้เกิดการเรียนรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศอันเป็นเสรีภาพของมนุษย์

 
สามารถติดตามกิจกรรมและอัพเดทข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกะเทยกับการเกณฑ์ทหารได้ www.thaitga.com www.facebook.com/thaitga และ https://www.facebook.com/tgmilitaryrecruit/

มาร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกเพศกับพวกเรา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมที่ :
คุณเจษฎา แต้สมบัติ โทร 086-597-4636  Email : jtnote@gmail.com
คุณเบญญา คำแสน โทร 089-269-5517 Email : benya2529@gmail.com