มติ 'กสทช.' พักใช้ใบอนุญาตช่อง PEACE TV 30วัน และมอบอำนาจเลขาธิการ กสทช. ระงับโฆษณาผิดกฎหมายชั่วคราว

 

ที่ประชุม กสทช. วันที่ 9 พ.ค. 2561 มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตช่อง PEACE TV เป็นเวลา 30 วัน และหากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอยู่อีก จะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงขึ้นต่อไป  และมีมติมอบหมายให้ท่านประธาน กสทช. พิจารณามอบอำนาจให้เลขาธิการ กสทช. มีอำนาจในการระงับการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นการชั่วคราว กรณีมีการเผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมายผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หรือผ่านเว็บไซต์ หลังจากที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งรายงานให้สำนักงาน กสทช. เพื่อให้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวทันที เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล