กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์


กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (
Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ กำหนดให้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดยภายในงานมีการเสวนา ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับการให้บริการโทรทัศน์” จากดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นายตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และสามารถปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ได้

และการฝึกปฏิบัติเรื่อง การถอดคำบรรยายแทนเสียง, การใส่คำบรรยายแทนเสียง รวมถึงแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากการประเมินการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค. 2561
จองวันเข้าร่วมอบรม >> กดที่นี่

DowonloadPresentation-Aegisub

 

 

ไฟล์ที่แนบมาด้วย